Subdivision & Blocks

Subdivision (Prant) & Blocks
Sr.No. Division Name of SDM Designation Talukas
1 Patan   Shri D.B. Tank  Prant Officer & SDM   Patan, Saraswati, Chanasma
2 Sidhpur   Shri J.M. Tuvar  Prant Officer & SDM   Sidhpur
3 Sami   R.N. Pandya  Prant Officer & SDM   Sami, Harij, Shankheswar
4 Radhanpur  Shri S.D. Gilva  Prant Officer & SDM   Radhanpur, Santalpur