Close

Hospitals

Communitiy Health Center – Sander

Opp-Mahadev Mandir Sander - 384275

Email : chcsander[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 9979843361

Community Health Center – Biliya

At - Post Biliya Biliya - 384151 Ta- sidhpur Dist -Patan

Email : chcbiliya[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 02767221150

Community Health Center – Chanasma

B /H CHANASMA POLICE STATION Chanasma City Road Chanasma- 384220

Email : chcchanasma[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 02734222166

Community Health Center – Harij

Harij Hospital At & Post Harij 384240

Email : chcharij[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 7600139424

Community Health Center – Jangral

At & Po Jangral Jangral - 384285

Email : chcjangral[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 9427665249

Community Health Center – Kakoshi

At & post Kakoshi Kakoshi - 384290

Email : chckakoshi[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 02767287424

Community Health Center – Kunvara

At & Post Khunvara Kunvara - 384265

Email : chckuvara[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 9979843468

Community Health Center – Lanva

At & Post lanva Near Mandir - 384229

Email : chclanva[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 02734263330

Community Health Center – Sami

At & post Sami Sami - 384245

Email : chcsami[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 9033962866

Community Health Center – Santalpur

Near Police station, Kutch National Highway Road, Santalpur - 385350

Email : phcmadhutra[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 7567882786