બંધ

ઘુડખર સેંચુરી

ભારતીય ઘુડ્ખર સેંચુરી ને ઘુડ્ખર વન્ય પ્રાણી સેંચુરી પણ કેહવામાં આવે છે, જે કચ્છ્ના નાના રણ, ગુજરાત રાજ્ય, ભારતમાં આવેલ છે. આ રણ ૪૯૫૪ ચો.કી.મી. માં ફેલાયલુ છે, જે ભારતની સૌથી મોટી વન્ય પ્રાણી સેંચુરી છે. આ સેંચુરી પાટણ જીલ્લાના કોડધા ગામની બાજુમાં આવેલી છે.

ફોટો ગેલેરી

  • ઘુડખર
    ઘુડખર સેન્ચુરી
  • ઘુડખર અભયારણ્ય
    કોડધા અભયારણ્ય
  • કોડધા અભયારણ્ય
    ઘુડખર અભયારણ્ય

કેવી રીતે પહોંચવું:

વિમાન દ્વારા

કોડધા, સમી થી નજીકનું એરપોર્ટ અમદાવાદ માં આશરે 150 કી.મી. દુર આવેલ છે. અમદાવાદ ઘણી  ફ્લાઇટો દ્ગારા ગુજરાત અને દેશના મોટા શહેરો સાથે જોડાયેલ છે.

ટ્રેન દ્વારા

કોડધા, સમી થી નજીકનું રેલ્વે સ્ટેશન પાટણ છે. પાટણ ભારતીય રેલ્વેના પશ્ચીમ રેલ્વે નેટવર્ક પર આવેલ છે.શહેર દેશના અન્ય ભાગો સાથે ઘણી ટ્રેનો દ્વારા જોડાયેલુ છે. અમદાવાદ થી પાટણ વચ્ચે દૈનિક એક્ષ્પ્રેસ અને લોકલ ટ્રેનો ચાલે છે.

માર્ગ દ્વારા

કોડધા, સમી દેશના અન્ય ભાગો સાથે સારા રોડ નેટવર્ક દ્વારા જોડાયેલુ છે. શહેર સારા નેશનલ અને રાજ્ય હાઇવે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલુ છે. રાજ્ય વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા રાજય અને દેશના મુખ્ય શહેરો અને નગરો માટે બસો ચલાવે છે.