બંધ

ભૂતકાળની ઘટનાઓ

વાવ ખાતે રોશની

પર્યટન પર્વ ની ઉજવણી રાણી ની વાવ ખાતે

વિશ્વ વિરાસત રાણી ની વાવ, પાટણ ખાતે પર્યટન પર્વ ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ છે.

  • શરૂઆત: 26/09/2018
  • અંત: 28/09/2018

સ્થળ: રાણી ની વાવ પાટણ

Invitation

વિરાસત સંગીત સમારોહ

સાંસ્કક્રુતિક કાર્યક્રમ – રાણી ની વાવ , પાટણ

  • શરૂઆત: 16/12/2019
  • અંત: 17/12/2019

સ્થળ: સાંંજે ૬.૩૦ વાગે શેઠ એમ એન હાઇ સ્કુલ કનસડા દરવાજા , પાટણ

નો ઇમેઝ

જલ સંચય અભિયાન

  • શરૂઆત: 08/05/2018
  • અંત: 31/05/2018
નો ઇમેઝ

સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ રાણી ની વાવ પાસે

  • શરૂઆત: 08/05/2018
  • અંત: 31/05/2018
apanu patan

આપણું પાટણ સ્વસ્થ પાટણ

માનનીય કલેકટર સાહેબશ્રી ની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન થી યોગ-પ્રાણાયામ કાર્યક્રમનું આયોજન આર્ટ ઓફ લિવિંગ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી થઈ રહ્યું છે યોગ-પ્રાણાયામ કાર્યક્રમ તારીખ 1 જૂનથી શરૂ થશે જેમાં આપેલ લીંક ઉપરથી ફેસબુક પેજ ઉપર online જોડાઈ શકાશે અને આ લાઈવ કાર્યક્રમ…

  • શરૂઆત: 01/06/2020
  • અંત: 30/06/2020