બંધ

જિલ્લો-એક-નજરે

પાટણ જીલ્લો 10 તાલુકા, 464 ગ્રામ પંચાયત અને 524 ગામ ધરાવે છે.

 • તાલુકાનું નામ  
  • પાટણ
  • સિધ્ધપુર
  • ચાણસ્મા
  • હારીજ
  • સમી
  • શંખેશ્વર 
  • રાધનપુર
  • સાંતલપુર
  • સરસ્વતી
  • પાટણ- સીટી
 • સબ ડીવીઝનના નામ 
  • પાટણ પ્રાંત
  • સિધ્ધપુર  પ્રાંત
  • સમી પ્રાંત 
  • રાધનપુર  પ્રાંત
 • અક્ષાંશ : 23.41 to 23.55
 • રેખાંશ : 71.31 to 72.20
 • કુલ વિસ્તાર : 566755 હે.
 • શહેરી વિસ્તાર: 11284 હે.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર: 555471 હે.
 • ખેડવાલાયક જમીન : 459488 હે.
 • બિન ખેડવાલાયક જમીન :107267 હે.
 • પિયતવાળી જમીન: 124800 હે.
 • બિન પિયત જમીન: 334677 હે.
 • જમીનનો પ્રકાર : જિલ્લાની મહત્તમ જમીન ક્ષારવાળી અને ભાસ્મીક જમીન છે. જમીનનો પ્રકાર રેતાળ અને ગોરાળું છે.
 • આબોહવા : મહત્તમ સૂકી આબોહવા 
 • સરહદ:  જિલ્લામાં સરહદ વિસ્તાર પપ કિ.મી. જેના પીલર નં. ૯૭૬ થી ૯૮૬ છે.
 • નદીઓ:  1. સરસ્વતી, ર. ખારી, ૩. પુષ્પાવતી, ૪. રૂપેણ, પ. બનાસ
 • તળાવો: 1303